สีผึ้งพรองค์พระพิราพ

สีผึ้งที่จะประสบความสำเร็จสมบูรณ์พร้อม ต้องประกอบขึ้นจากไฟทั้งสาม คือ กองไฟที่ก่อขึ้นหุง ไฟความร้อนจากดวงพระอาทิตย์ อำนาจของกสิณไฟ สีผึ้งที่ตั้งถวายหน้าแท่นบูชา พ่อแก่ ปู่องค์พระ หลังจากที่ผ่านความร้อนจากกองไฟและความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วเมื่อนำมาตั้งหน้าแท่นบูชาก็ปรากฎการประหลาดเป็นประจักพยานให้เห็นกับตาวันนี้ว่าสีผึ้งที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเตาไฟเกิดอาการเดือดขึ้นต่อหน้าขณะที่พ่อหมอวีธีรทำพิธี Facebook Comments

Continue reading »

พระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)

พระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)คือ อวตารปางหนึ่งของพระอิศวร(พระศิวะ)เป็นปางปราบสิ่งชั่วร้าย ทำลายล้างผู้ประพฤติผิดคิดชั่ว ฅนทั่วไปคิดว่าพระอิศวรเป็นเพียงผู้สร้างอย่างเดียว ส่วนพระนารายณ์เป็นผู้ปราบ(ว่ากันตามนารายณ์สิบปาง) พระอิศวรเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้ธำรงรักษา และ ผู้ทำลายล้าง(ผู้ทุจริตคิดชั่ว)หนุนนำส่งเสริมผู้ประพฤติชอบประกอบการสุจริต เป็นฅนดีมีศีลธรรม ปกป้องคุ้มภัยพร้อมทั้งอำนวยลาภผลความสำเร็จ ขจัดโรคภัยอันตราย เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ผู้ที่ต้องการเคารพกราบไหว้บูชาพระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)ควรถามตัวเองก่อนว่า ตนเป็นฅนดีพร้อมหรือยัง เป็นผู้ยังประโยชน์ตนสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นหรือไม่ ประกอบอาชีพสุจริตถูกต้องตามประเพณีนิยมที่สังคมยอมรับหรือเปล่า บุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบการสุจริต แม้ไม่มีศาสนา ไม่แสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยว

Continue reading »
รำหน้าพาทย์องค์พระพิราพเต็มองค์

รำหน้าพาทย์องค์พระพิราพเต็มองค์

นายรง ภักดี รำหน้าพาทย์องค์พระพิราพเต็มองค์ หน้าพระที่นั่ง ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Facebook Comments

Continue reading »
พระพิราพ

ประสบการณ์พระพิราพ

ตัวผมเองบูชากราบไหว้พระภรตมุนีและพระพิราพสาธยายมนต์บูชาและหมั่นนำดอกไม้ พวงมาลัยบูชาท่านเป็นประจำ ร่มเย็นเป็นสุขดีจริงๆรับรองผลได้ วัตถุมงคลพระภรตมุนีและพระพิราพก็จะต้องมีติดตัวเดินทางไปทุกที่เป็นขวัญ กำลังใจ เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าเรามันศิษย์มีครู ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เป็นที่รักที่เมตตาแก่คนทั่วไป โชคลาภก็ดีอย่างน่ามหัศจรรย์ ผมเชื่อว่าใครที่เคารพรักศรัทธาในครูของตนอย่างเชื่อมั่นเต็มร้อยหรือเกิน ร้อยแล้วได้เห็นปาฏิหาริย์จากครูแน่นอน ของอย่างนี้มันอยู่ที่ใจ Facebook Comments

Continue reading »

ศิวลึงค์รูปแห่งเทวกำเนิด

พระศิวะเจ้านอกจากจะอยู่ในรูปของโยคีแล้ว รูปของศิวลึงค์ก็เป็นอีกหนึ่งรูปของพระเป็นเจ้าสูงสุด มีตำนานถึงศิวลึงค์อยู่หลายเรื่องซึ่งสะท้อนไปถึง แกนของโลกและแกนของจักรวาล โดยมีคติถึงเสาๆหนึ่งที่ไม่มีต้นไม่มีปลายเป็นเสาที่ค้ำฟ้าค้ำดินหากปราศจากเสานี้แล้วจักรวาลและโลกก็มิอาจตั้งอยู่ได้ ทางคติของฮินดูมีตำนานว่าพระศิวะ พระพรหม. พระนารายณ์แสดงฤทธิ์แข่งกัน พระศิวะได้เนรมิตรตนเป็นเสาศิวลึงค์ พระนารายณแปลงเป็นหมูป่าเพื่อขุดหาโคนรากของศิวลึงค์ พระพรหมแปลงเป็นหงส์เพื่อหายอดสุดของศิวลึงค์ แต่ทั้งพระพรหมพระนารายณ์ต่างไม่สามารถหาที่สุดแห่งการเริ่มต้นและจุดจบได้ ต่างจึงพากันสรรเสริญพระศิวะในรูปของศิวลึงค์ ศิวลึงค์ ซึ่งจะตั้งอยู่บนฐานโยนีเป็นปรัชญาของฮินดูว่าพระศิวะพระอุมาเปรียบเสมือนมารดาบิดาแห่งจักรวาล และการกำเนิดของสรรพชีวิตก็เริ่มมาจากพลังแห่งบุรุษและสตรี การเดินเข้ามาสักการะศิวลึงค์ในปราค์แห่งเทวาลัยก็คือการเดินย้อนเข้ามาหาจุดกำเนิดเริ่มต้นของชีวิตเมื่อเดินออกจากเทวาลัยก็เท่ากับว่าออกจากครรภ์มารดาใหม่เท่ากับว่าเป็นการเกิดใหม่ไปด้วย สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ตายไปกับคนเก่าที่กำลังเดินเข้ามาในตอนแรก ส่วนเมื่อตอนเดินออกก็เท่ากับเป็นร่างเกิดใหม่อันบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสะท้อนว่า

Continue reading »
พระไภรวะ

พระอิศวรภาคดำหรือพระไภรวะ

ในคติของชนชาวฮินดูพระเป็นเจ้าเป็นดั่งเหรียญมีสองด้าน คือเป็นผู้ประทานชีวิตแล้วก็เป็นผู้ทำลาย หรือเปรียบได้กับธรรมชาติที่มีทั้งกลางวันและกลางคืน พระศิวะก็เช่นกันเมื่อยามปกติมีพระฉวีสีขาวแต่เมื่อพระองค์อยู่ในภาคปราบพระองค์จะมีพระฉวีสีดำ พระกาลไภรวะ คือพระนามที่ยังสะท้อนปรัชญาว่าพระองค์เปรียบดั่งกาลเวลาที่จะกลืนกินทุกอย่างให้หายไป พระอิศวรภาคดำหรือพระไภรวะ พระกาลไภรวะ ก็คือผู้ที่ทำลายความชั่วร้าย และหมายถึงการทำลายกิเลส อวิชชา อสูรที่พระอิศวรทรงสังหารนั้นเปรียบได้กับอวิชชานั่นเอง ในคติชนฮินดูคุ้นเคยพระอิศวรในภาคดุมากกว่าในไทย ทั้งนี้คนไทยจำนวนน้อยถึงจะมีความรู้ถึงภาคและปางต่างๆของพระอิศวร ในภาคดำหรือพระกาลไภรวะนับเป็นภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภาคนึง คติการนับถือจะบูชาพระองค์เพื่อให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้อายุยืนเพราะเชื่อว่าพระองค์เป็นที่หวาดกลัวของพญามัจจุราช ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งพระศิวะว่าทรงเป็นผู้อยู่เหนือความตาย และทรงปกป้องคุ้มครองผู้ภักดีมิให้สิ่งใดมากล้ำกรายได้แม้แต่โรคภัยและความตาย Facebook

Continue reading »
พระพิราพ

คติการนับถือพระพิราพ

คติการนับถือพระพิราพในไทยเราสืบมาจากพระอิศวรไภรวะในอินเดียและเนปาล โดยสัณนิฐานว่าคติเรื่องพระพิราพเป็นคติความเชื่อที่มาจากการรับเอานาฏศิลป์จากอินเดียเข้ามา พระพิราพ คือพระศิวะภาคดุ ที่อวตารร่างอยู่ในรูปของยักษ์ พระองค์คือเทพเจ้าแห่งสงคราม โรคร้ายและความตาย เป็นเทพเจ้าแห่งความมืดมิด เป็นเทพเจ้าแห่งอาทิตย์อัสดงและเป็นเจ้าแห่งยามรัตติกาล ในขณะเดียวกันพระพิราพคือผู้ปราบมาร กลืนกินความชั่วร้ายทั้งปวง และประทานสุขสวัสดีแก่ผู้มีใจสุจริต ในทางโขนละครได้ระบุถึงลักษณะของพระพิราพไว้ดังนี้ว่าเป็นยักษ์ศีรษะโล้น หน้าจาวตาล ตาจระเข้ เขี้ยวกุด ปากแสยะ กายสีม่วงแก่ สีเปลือกมังคุด มีลายทักษิณาวัตรรอบตัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเป็นเจ้า

Continue reading »
พระพิราพรอน

พระพิราพในท่ารำ “องค์พระพิราพรอน” พ่อครูพระอาจารย์ ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

เหรียญ องค์พระพิราพในท่ารำ “องค์พระพิราพรอน” เป็นเนื้อทองทิพย์ บล็อคตัด สูงประมาณ์ ๓ เซนตกว่า กว้าง ๓เซน ตั้งเครื่องพิธีบอกกล่าวถูกต้อง อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ใดบูชาจักพบ ความสมบูรณ์พูนสุข สำเร็จสมปรารถนาโชคดีทวีคุณ แคล้วคลาดปราศจากอุปสรรค เครื่องขัดขวางทุกประการ วันพุธที่ ๓ ตุลาคม แรม

Continue reading »