รำหน้าพาทย์องค์พระพิราพเต็มองค์

รำหน้าพาทย์องค์พระพิราพเต็มองค์

นายรง ภักดี รำหน้าพาทย์องค์พระพิราพเต็มองค์ หน้าพระที่นั่ง ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔
รำหน้าพาทย์องค์พระพิราพเต็มองค์

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *