พระไภราวะ

องค์พระไภราวะ (องค์พระพิราพ) ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย

องค์พระไภราวะ (องค์พระพิราพ) ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย
Bhairava – National Museum Of India, New Delhi.พระไภราวะ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *