พระศิวะ

พระศิวะ

พระศิวะ คือพระเป็นเจ้าแห่งความสงบนิ่ง เป็นราชาแห่งการเข้าฌานสมาบัติ เป็นราชาแห่งการบำเพ็ญตบะ เป็นผู้นิยมการหลีกเร้นออกจากสังคมอันเป็นมายา ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นพระองค์โปรดเหล่าผู้ตั้งตบะบำเพ็ญฌานสมาธิ ผู้ที่คิดถึงพระองค์ทุกๆคนย่อมอยู่ในข่ายทิพยญาณแห่งองค์พระเป็นเจ้า ผู้ที่ทำสมาธิทุกๆคนคือบุคคลอันเป็นที่รักแห่งพระศิวะ พื้นฐานแห่งศาสนาคือสันติ วัตรปฏิบัติใดที่นำพาเข้าสู่สันติวัตรปฏิบัตินั้นคือหนทางแห่งความรู้แจ้ง   คติของพระศิวะกับพระนารายณ์มีความแตกต่างราวฟ้ากับดิน เรียกว่าคนละขั้วกันเลยล่ะครับ พระศิวะอยู่ในรูปของโยคี พระนารายณ์อยู่ในรูปกษัตริย์ พระศิวะ คือ ตัวแทนแห่งตบะ การแผดเผากิเลส พระนารายณ์

Continue reading »
พระอิศวร

พระฤๅษีอิศวรอัศวัตถ์ พ่อครูพระอาจารย์ ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

“พระฤๅษีอิศวรอัศวัตถ์” คือ พระอิศวรภาคฤๅษี มีตาที่สามตรงกลางหน้าผาก สำหรับให้ผู้เคารพบูชานำไปเปิดรับพลังเหนือโลกเหนือความคาดหมาย เพื่อเปิดโชคเปิดลาภเปิดทิศเปิดทางสู่ความสุขสำเร็จสมปรารถนา ด้านหลังเป็นผงครูอาจารย์เน้นทางเมตตาและด้านโชคลาภเงินทองดีนักผู้ใดบูชาและศรัทธานำมาอธิษฐานจะพบแต่ความสำเร็จ หรือหากห้อยบูชาทุกวันชีวิตจักมีความเจริญก่้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆ   สนใจ ติดต่อสอบถามวัตถุมงคลที่ line: @d159 https://line.me/R/ti/p/%40d159 Facebook องค์พระพิราพ https://www.facebook.com/PhraPhirap/ Facebook พ่อหมอวีธีร https://www.facebook.com/profile.php?id=100007449436860

Continue reading »

องค์ศิวลึงค์

ศิวลึงค์ที่ตั้งบนฐานโยนี แปลตรงๆคือพระศิวะสังวาสอยู่กับพระอุมา เป็นเรื่องของพลังแห่งบุรุษและสตรีที่รวมกันจึงมีการก่อกำเนิดและวิวัฒนาการ การแปลความหมายในโยคะสามารถอธิบายลึกลงไปได้ยิ่งกว่านั้นว่า หมายถึงพลังระหว่างฟ้ากับดินบรรจบกัน หรือเรียกตามวิทยาศาสตร์ว่าขั้วบวก ขั้วลบ เมื่อสองขั้วเชื่อมหากันพลังงานไฟฟ้าวิ่งถึงกันระหว่างบวกกับลบก็เกิดพลังงานทำให้เกิดแสงสว่างได้ ทำให้ใบพัดหมุนได้ ทำอะไรได้สารพัดด้วยกระแสไฟฟ้าที่เขื่อมถึงกันระหว่างขั้วบวกและลบ โยคียุคโบราณเข้าใจในเรื่องนี้มานานแล้วแต่ใช้ศัพท์ที่แตกต่างออกไป รูปศิวลึงค์บนฐานโยนี ก็คือการเชื่อมถึงกันของพลังงานเพื่เกิดความสร้างสรรค์ในสรรพสิ่งและวิทยาการ รวมไปถึงการฝึกกุณฑาลินีโยคะก็เป็นการเชื่อมพลังงานไฟฟ้าขั้วบวกขั้วลบในตัวเราให้จูนถึงกันนั่นเอง พลังงานมีอยู่แล้วในธรรมชาติ คนไม่รู้ดูเป็นเรื่องแปลกคนรู้ก็ดูเป็นธรรมดาสำคัญที่ว่าเราควรพัฒนาพลังงานเพื่อใช้เพิ่มศักยภาพในตัวของเรา ก้าวจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอภิมนุษย์

Continue reading »

คาถาบูชาองค์พระพิราพ

คาถาบูชาองค์พระพิราพ คาถาบูชาพระพิราพ พ่อครูศิริพงศ์ ผู้ใดสวดบูชาหรือเปิดเสียงสวดบูชานี้ จักพบแต่ความสวัสดิมงคล ทำลายล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย เปิดโชคเปิดลาภในที่นั่นๆ

Continue reading »
พ่อครู พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ ผู้สร้างหัวโขนพระฤๅษีและพระพิราพขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเล็กที่สุดในโลก

พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ เป็นหนึ่งในครูผู้อนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นหนึ่งเดียวที่อนุรักษ์เรื่องของพระพิราพมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ ท่านสร้างพระพิราพเต็มองค์ทั้งท่านั่ง ท่ายืน และท่ารำ รวมทั้งทำพระพิราพในรูปของวัตถุมงคลเป็นคนแรกของเมืองไทยซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีเกจิท่านใดทำพระพิราพหรือแม้แต่รู้จักก็ไม่มีเอาเลย ท่านคือคนแรกที่สร้างวัตถุมงคลในรูปของหัวโขน ท่านเป็นท่านแรกที่สร้างหัวโขนพระฤๅษีและพระพิราพขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเล็กที่สุดในโลก และหลายคนอาจไม่รู้ว่าท่านเป็นคนที่มีวิชาทางเมตตามหานิยมอย่างยอดเยี่ยม วิชาเมตตามหานิยมในสายของศิลปินนั้น เป็นวิชาเมตตาชั้นสูง เพราะถ้าไม่สูงจริงก็มีอยู่มีกินได้ยาก ของดีต้องดีทั้งเมตตาและเงินทองไปด้วยกัน วิชาสายเมตตาบางสายดีแต่เรื่องหลงใหล มีเมียมากแต่เงินไม่มี มีเสน่ห์มากแต่หากินไม่รุ่งเรือง แบบนี้เรียกว่าดีไม่จริง

Continue reading »
พระพิราพ

พระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)

  พระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)คือ อวตารปางหนึ่งของพระอิศวร(พระศิวะ)เป็นปางปราบสิ่งชั่วร้าย ทำลายล้างผู้ประพฤติผิดคิดชั่ว ฅนทั่วไปคิดว่าพระอิศวรเป็นเพียงผู้สร้างอย่างเดียว ส่วนพระนารายณ์เป็นผู้ปราบ(ว่ากันตามนารายณ์สิบปาง) พระอิศวรเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้ธำรงรักษา และ ผู้ทำลายล้าง(ผู้ทุจริตคิดชั่ว)หนุนนำส่งเสริมผู้ประพฤติชอบประกอบการสุจริต เป็นฅนดีมีศีลธรรม ปกป้องคุ้มภัยพร้อมทั้งอำนวยลาภผลความสำเร็จ ขจัดโรคภัยอันตราย เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ผู้ที่ต้องการเคารพกราบไหว้บูชาพระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)ควร ถามตัวเองก่อนว่า ตนเป็นฅนดีพร้อมหรือยัง เป็นผู้ยังประโยชน์ตนสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นหรือไม่ ประกอบอาชีพสุจริตถูกต้องตามประเพณีนิยมที่สังคมยอมรับหรือเปล่า บุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบการสุจริต

Continue reading »