พระศิวะ

พระศิวะ

พระศิวะ คือพระเป็นเจ้าแห่งความสงบนิ่ง เป็นราชาแห่งการเข้าฌานสมาบัติ เป็นราชาแห่งการบำเพ็ญตบะ เป็นผู้นิยมการหลีกเร้นออกจากสังคมอันเป็นมายา ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นพระองค์โปรดเหล่าผู้ตั้งตบะบำเพ็ญฌานสมาธิ ผู้ที่คิดถึงพระองค์ทุกๆคนย่อมอยู่ในข่ายทิพยญาณแห่งองค์พระเป็นเจ้า ผู้ที่ทำสมาธิทุกๆคนคือบุคคลอันเป็นที่รักแห่งพระศิวะ พื้นฐานแห่งศาสนาคือสันติ วัตรปฏิบัติใดที่นำพาเข้าสู่สันติวัตรปฏิบัตินั้นคือหนทางแห่งความรู้แจ้ง   คติของพระศิวะกับพระนารายณ์มีความแตกต่างราวฟ้ากับดิน เรียกว่าคนละขั้วกันเลยล่ะครับ พระศิวะอยู่ในรูปของโยคี พระนารายณ์อยู่ในรูปกษัตริย์ พระศิวะ คือ ตัวแทนแห่งตบะ การแผดเผากิเลส พระนารายณ์

Continue reading »