คาถาบูชาองค์พระพิราพ

คาถาบูชาองค์พระพิราพ คาถาบูชาพระพิราพ พ่อครูศิริพงศ์ ผู้ใดสวดบูชาหรือเปิดเสียงสวดบูชานี้ จักพบแต่ความสวัสดิมงคล ทำลายล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย เปิดโชคเปิดลาภในที่นั่นๆ

Continue reading »