พระพิราพรอน

พระพิราพในท่ารำ “องค์พระพิราพรอน” พ่อครูพระอาจารย์ ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

เหรียญ องค์พระพิราพในท่ารำ “องค์พระพิราพรอน” เป็นเนื้อทองทิพย์ บล็อคตัด สูงประมาณ์ ๓ เซนตกว่า กว้าง ๓เซน ตั้งเครื่องพิธีบอกกล่าวถูกต้อง อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ใดบูชาจักพบ ความสมบูรณ์พูนสุข สำเร็จสมปรารถนาโชคดีทวีคุณ แคล้วคลาดปราศจากอุปสรรค เครื่องขัดขวางทุกประการ วันพุธที่ ๓ ตุลาคม แรม

Continue reading »