สีผึ้งพรองค์พระพิราพ

สีผึ้งที่จะประสบความสำเร็จสมบูรณ์พร้อม ต้องประกอบขึ้นจากไฟทั้งสาม คือ กองไฟที่ก่อขึ้นหุง ไฟความร้อนจากดวงพระอาทิตย์ อำนาจของกสิณไฟ สีผึ้งที่ตั้งถวายหน้าแท่นบูชา พ่อแก่ ปู่องค์พระ หลังจากที่ผ่านความร้อนจากกองไฟและความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วเมื่อนำมาตั้งหน้าแท่นบูชาก็ปรากฎการประหลาดเป็นประจักพยานให้เห็นกับตาวันนี้ว่าสีผึ้งที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเตาไฟเกิดอาการเดือดขึ้นต่อหน้าขณะที่พ่อหมอวีธีรทำพิธี

Continue reading »

พระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)

พระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)คือ อวตารปางหนึ่งของพระอิศวร(พระศิวะ)เป็นปางปราบสิ่งชั่วร้าย ทำลายล้างผู้ประพฤติผิดคิดชั่ว ฅนทั่วไปคิดว่าพระอิศวรเป็นเพียงผู้สร้างอย่างเดียว ส่วนพระนารายณ์เป็นผู้ปราบ(ว่ากันตามนารายณ์สิบปาง) พระอิศวรเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้ธำรงรักษา และ ผู้ทำลายล้าง(ผู้ทุจริตคิดชั่ว)หนุนนำส่งเสริมผู้ประพฤติชอบประกอบการสุจริต เป็นฅนดีมีศีลธรรม ปกป้องคุ้มภัยพร้อมทั้งอำนวยลาภผลความสำเร็จ ขจัดโรคภัยอันตราย เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ผู้ที่ต้องการเคารพกราบไหว้บูชาพระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)ควรถามตัวเองก่อนว่า ตนเป็นฅนดีพร้อมหรือยัง เป็นผู้ยังประโยชน์ตนสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นหรือไม่ ประกอบอาชีพสุจริตถูกต้องตามประเพณีนิยมที่สังคมยอมรับหรือเปล่า บุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบการสุจริต แม้ไม่มีศาสนา ไม่แสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยว

Continue reading »
พระพิราพ

ประสบการณ์พระพิราพ

ตัวผมเองบูชากราบไหว้พระภรตมุนีและพระพิราพสาธยายมนต์บูชาและหมั่นนำดอกไม้ พวงมาลัยบูชาท่านเป็นประจำ ร่มเย็นเป็นสุขดีจริงๆรับรองผลได้ วัตถุมงคลพระภรตมุนีและพระพิราพก็จะต้องมีติดตัวเดินทางไปทุกที่เป็นขวัญ กำลังใจ เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าเรามันศิษย์มีครู ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เป็นที่รักที่เมตตาแก่คนทั่วไป โชคลาภก็ดีอย่างน่ามหัศจรรย์ ผมเชื่อว่าใครที่เคารพรักศรัทธาในครูของตนอย่างเชื่อมั่นเต็มร้อยหรือเกิน ร้อยแล้วได้เห็นปาฏิหาริย์จากครูแน่นอน ของอย่างนี้มันอยู่ที่ใจ

Continue reading »
พระพิราพ

คติการนับถือพระพิราพ

คติการนับถือพระพิราพในไทยเราสืบมาจากพระอิศวรไภรวะในอินเดียและเนปาล โดยสัณนิฐานว่าคติเรื่องพระพิราพเป็นคติความเชื่อที่มาจากการรับเอานาฏศิลป์จากอินเดียเข้ามา พระพิราพ คือพระศิวะภาคดุ ที่อวตารร่างอยู่ในรูปของยักษ์ พระองค์คือเทพเจ้าแห่งสงคราม โรคร้ายและความตาย เป็นเทพเจ้าแห่งความมืดมิด เป็นเทพเจ้าแห่งอาทิตย์อัสดงและเป็นเจ้าแห่งยามรัตติกาล ในขณะเดียวกันพระพิราพคือผู้ปราบมาร กลืนกินความชั่วร้ายทั้งปวง และประทานสุขสวัสดีแก่ผู้มีใจสุจริต ในทางโขนละครได้ระบุถึงลักษณะของพระพิราพไว้ดังนี้ว่าเป็นยักษ์ศีรษะโล้น หน้าจาวตาล ตาจระเข้ เขี้ยวกุด ปากแสยะ กายสีม่วงแก่ สีเปลือกมังคุด มีลายทักษิณาวัตรรอบตัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเป็นเจ้า

Continue reading »
องค์พระกัสยปเทพบิดร พระพิราพ

ชุดบูชาองค์พระกัสยปเทพบิดร พระภรตมุนี พระพิราพ พ่อครูพระอาจารศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ชุดบูชาองค์พระกัสยปเทพบิดร พ่อครูพระอาจารศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ พระกัสยปเทพบิดร(พระเชษฐบิดร)ผู้ประทานกำเนิดคณะเทพและนาคทั้งปวง ผู้เชื่อถือเรื่องอาถรรพ์พระเวทย์ทั้งหลายต้องเคารพกราบไหว้บูชาพระกัสยปเทพบิดรก่อนกล่าวขานนามมหามุนีฤๅษีและคณะเทพองค์ใดๆ พระกัสยปเทพบิดรมีพระวรกายงดงามทรงฤทธิ์เดชอำนาจประทานพรสารพัดกับผู้ที่เชื่อถือศรัทธาพระองค์พระกัสยปเทพบิดรพิมพ์นี้ถือเป็นพิมพ์พิเศษที่สุดเพราะรวมไว้ด้วยมวลสารสุดยอดสายศิลปินในรูปเคารพเดียวกัน และผ่านพิธีใหญ่เดียวกับชุดองค์ปู่เจ้า รวมถึงยังเพิ่มพิธีอื่นๆเพิ่มเติมในฤกษ์เสน่หาโชคลาภอีกด้วย ผู้ใด บูชาองค์เทพหรือองค์เทพนาคาพญานาคี หวังความเจริญรุ่งเรืองสุขสมปรารถนา ก็ต้องบูชาพกพาองค์พระกัศยปเทพบิดรอย่าให้ขาดตัว สนใจ ติดต่อสอบถามวัตถุมงคลที่ line: @d159 https://line.me/R/ti/p/%40d159 Facebook องค์พระพิราพ https://www.facebook.com/PhraPhirap/

Continue reading »
พระพิราพ

คติความเชื่อเทพอสูร

“การมองอะไรแต่ภายนอกไม่อาจตัดสินว่าดีหรือไม่ดี สิ่งที่ควรตัดสินคือคุณธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใน “     ในตำนานและวรรณคดีไม่ว่าของไทยหรือต่างชาติ จะเห็นได้ว่าบางครั้งคุณงามความดีจะอยู่ในรูปของสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา แต่บางครั้งสิ่งไม่ดีกับปรากฏในรูปของความงามสะอาดสะอ้านเช่นเดียวกัน คติการนับถืออสูรหรือยักษ์ว่าอำนาจของเทพอสูรจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ ปลอดภัยจากวิญญาณร้ายได้และจะอนุโมทนากับการทำบุญทำกุศลของเราด้วย ก็ยังมีเทพอสูรอื่นๆ อีก ที่น่านับถือในคุณงามความดีแต่ไม่เป็นที่รู้จักเพราะมนุษย์มักมองแต่รูปภาย นอกหรือเพียงแค่ได้ยินว่า “อสูร” หรือ “ยักษ์” ก็กลัวไม่กล้านับถือ จึงไม่ใคร่ได้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจของอสูรอีกหลายตนด้วยกัน การทำบุญทำทานแล้วอุทิศให้เทพอสูรทั้งหลายด้วยก็เป็นสิริมงคลเช่นกัน

Continue reading »
พระพิราพ

คติความเชื่อองค์พระเป็นเจ้า

ปรัชญาฮินดูนั้นมองทุกๆปรากฏการณ์ว่ามีบวกมีลบอยู่ในตัวทั้งสิ้นไม่มี อะไรดีไปทุกอย่าง ไม่มีอะไรเสียไปทุกอย่าง ทุกๆปรากฏการณ์ล้วนมีดีแล้วก็มีเสีย พระเป็นเจ้าประทานพรได้ก็สาปแช่งได้ พระเป็นเจ้าให้ชีวิตได้ก็ทำลายชีวิตลงได้ด้วยเช่นกัน พระเป็นเจ้ามีรูปงามได้ก็มีรูปน่ากลัวได้เช่นกัน จึงปรากฏรูปพระเป็นเจ้าในภาคดุร้าย มีรูปเป็นยักษ์เป็นอสูรขึ้น เช่นรูปพระอิศวรไภรวะหรือพระพิราพ รูปของพระแม่กาลี เป็นต้น หรืออย่างการกวนเกษียรสมุทร มีน้ำอมฤตขึ้นมาก็มีพิษขึ้นมาด้วยเช่นกัน ไฟให้แสงสว่างความอบอุ่นได้ก็เผาผลาญทำลายชีวิตได้ น้ำให้ความชุ่มชื่นอุดมามบูรณ์ก็กลืนกินสรรพชีวิตได้ด้วยเช่นกัน คติแบบนี้ให้เอามาคิดลงในชีวิตคนเรา ย่อมพบสุขทุกข์คู่กันไป จะทำสิ่งใดพึงนึกถึงสองด้านข้อดีข้อเสียเตือนใจตนไว้เสมอ อย่าคิดแต่ทางได้ทางดีจนลืมทางเสีย

Continue reading »
พ่อครู พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ ผู้สร้างหัวโขนพระฤๅษีและพระพิราพขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเล็กที่สุดในโลก

พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ เป็นหนึ่งในครูผู้อนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นหนึ่งเดียวที่อนุรักษ์เรื่องของพระพิราพมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ ท่านสร้างพระพิราพเต็มองค์ทั้งท่านั่ง ท่ายืน และท่ารำ รวมทั้งทำพระพิราพในรูปของวัตถุมงคลเป็นคนแรกของเมืองไทยซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีเกจิท่านใดทำพระพิราพหรือแม้แต่รู้จักก็ไม่มีเอาเลย ท่านคือคนแรกที่สร้างวัตถุมงคลในรูปของหัวโขน ท่านเป็นท่านแรกที่สร้างหัวโขนพระฤๅษีและพระพิราพขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเล็กที่สุดในโลก และหลายคนอาจไม่รู้ว่าท่านเป็นคนที่มีวิชาทางเมตตามหานิยมอย่างยอดเยี่ยม วิชาเมตตามหานิยมในสายของศิลปินนั้น เป็นวิชาเมตตาชั้นสูง เพราะถ้าไม่สูงจริงก็มีอยู่มีกินได้ยาก ของดีต้องดีทั้งเมตตาและเงินทองไปด้วยกัน วิชาสายเมตตาบางสายดีแต่เรื่องหลงใหล มีเมียมากแต่เงินไม่มี มีเสน่ห์มากแต่หากินไม่รุ่งเรือง แบบนี้เรียกว่าดีไม่จริง

Continue reading »
พระพิราพ

พระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)

  พระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)คือ อวตารปางหนึ่งของพระอิศวร(พระศิวะ)เป็นปางปราบสิ่งชั่วร้าย ทำลายล้างผู้ประพฤติผิดคิดชั่ว ฅนทั่วไปคิดว่าพระอิศวรเป็นเพียงผู้สร้างอย่างเดียว ส่วนพระนารายณ์เป็นผู้ปราบ(ว่ากันตามนารายณ์สิบปาง) พระอิศวรเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้ธำรงรักษา และ ผู้ทำลายล้าง(ผู้ทุจริตคิดชั่ว)หนุนนำส่งเสริมผู้ประพฤติชอบประกอบการสุจริต เป็นฅนดีมีศีลธรรม ปกป้องคุ้มภัยพร้อมทั้งอำนวยลาภผลความสำเร็จ ขจัดโรคภัยอันตราย เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ผู้ที่ต้องการเคารพกราบไหว้บูชาพระอิศวรไภรวะ(พระพิราพ)ควร ถามตัวเองก่อนว่า ตนเป็นฅนดีพร้อมหรือยัง เป็นผู้ยังประโยชน์ตนสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นหรือไม่ ประกอบอาชีพสุจริตถูกต้องตามประเพณีนิยมที่สังคมยอมรับหรือเปล่า บุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบการสุจริต

Continue reading »