พระไภรวะ

พระอิศวรภาคดำหรือพระไภรวะ

ในคติของชนชาวฮินดูพระเป็นเจ้าเป็นดั่งเหรียญมีสองด้าน คือเป็นผู้ประทานชีวิตแล้วก็เป็นผู้ทำลาย หรือเปรียบได้กับธรรมชาติที่มีทั้งกลางวันและกลางคืน พระศิวะก็เช่นกันเมื่อยามปกติมีพระฉวีสีขาวแต่เมื่อพระองค์อยู่ในภาคปราบพระองค์จะมีพระฉวีสีดำ พระกาลไภรวะ คือพระนามที่ยังสะท้อนปรัชญาว่าพระองค์เปรียบดั่งกาลเวลาที่จะกลืนกินทุกอย่างให้หายไป พระอิศวรภาคดำหรือพระไภรวะ พระกาลไภรวะ ก็คือผู้ที่ทำลายความชั่วร้าย และหมายถึงการทำลายกิเลส อวิชชา อสูรที่พระอิศวรทรงสังหารนั้นเปรียบได้กับอวิชชานั่นเอง ในคติชนฮินดูคุ้นเคยพระอิศวรในภาคดุมากกว่าในไทย ทั้งนี้คนไทยจำนวนน้อยถึงจะมีความรู้ถึงภาคและปางต่างๆของพระอิศวร ในภาคดำหรือพระกาลไภรวะนับเป็นภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภาคนึง คติการนับถือจะบูชาพระองค์เพื่อให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้อายุยืนเพราะเชื่อว่าพระองค์เป็นที่หวาดกลัวของพญามัจจุราช ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งพระศิวะว่าทรงเป็นผู้อยู่เหนือความตาย และทรงปกป้องคุ้มครองผู้ภักดีมิให้สิ่งใดมากล้ำกรายได้แม้แต่โรคภัยและความตาย

Continue reading »