สีผึ้งพรองค์พระพิราพ

สีผึ้งที่จะประสบความสำเร็จสมบูรณ์พร้อม ต้องประกอบขึ้นจากไฟทั้งสาม คือ กองไฟที่ก่อขึ้นหุง ไฟความร้อนจากดวงพระอาทิตย์ อำนาจของกสิณไฟ สีผึ้งที่ตั้งถวายหน้าแท่นบูชา พ่อแก่ ปู่องค์พระ หลังจากที่ผ่านความร้อนจากกองไฟและความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วเมื่อนำมาตั้งหน้าแท่นบูชาก็ปรากฎการประหลาดเป็นประจักพยานให้เห็นกับตาวันนี้ว่าสีผึ้งที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเตาไฟเกิดอาการเดือดขึ้นต่อหน้าขณะที่พ่อหมอวีธีรทำพิธี

Continue reading »