หน้ากากพระพิราพ

หน้ากากองค์พระพิราพเขียนสี ปี ๒๕๔๙ พ่อครูพระอาจารย์ ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

หน้ากากองค์พระพิราพเขียนสีนี้ พ่อครูสร้างเมื่อปี ๒๕๔๙ โดยนำพิมพ์วัตถุรูปเคารพองค์พระพิราพที่สร้างเมื่อปี ๒๕๒๙ มาใช้เป็นพิมพ์ในการจัดสร้างและนำผงมวลสารมงคลพิเศษซึ่งหามิได้ในวัตถุรูปเคารพชุดอื่นๆ มาจัดสร้างเป็นหน้ากากองค์พระพิราพ ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง แล้วตั้งพิธีบวงสรวงขอบารมีองค์พระพิราพ สำหรับรูปเคารพชุดนี้ หลังจากนั้นพ่อครูค่อยนำหน้ากากองค์พระพิราพ มาเขียนสีทีละองค์ และตั้งเครื่องพิธีบวงสรวงขอบารมีองค์พระพิราพอีกครั้ง และเก็บเพิ่มพลังงานในมงคลพิธีต่างๆ โดยพ่อครูได้นำหน้ากากองค์พระพิราพเขียนสีชุดนี้ออกมาครั้งแรกในงานนิทรรศการองค์พระพิราพ จัดขึ้นช่วงปี ๒๕๕๑ ที่

Continue reading »